Raná specializace na konkrétní sport dětem škodí

22.07.2015 09:52

Pokud chce dítě dělat sport, má dnes opravdu z čeho vybírat a ve své podstatě se mu může věnovat od velmi raného věku. Odborníci ale před tím varují. Poukazují na ten fakt, že nároky rodičů i trenérů jsou mnohdy enormní a brzká specializace na konkrétní sport tak může velmi negativně ovlivnit psychický i fyzický vývoj dětí.

Rodiče i trenéři nutí děti od raného věku příliš přemýšlet nad jejich sportovními výkony.
 
 

Rodiče i trenéři nutí děti od raného věku příliš přemýšlet nad jejich sportovními výkony.

FOTO: Profimedia.cz

Zásady správného cvičení dětí:

:: Vyváženost pohybových aktivit.
:: Nepřetěžování vybraných svalových skupin. 
:: Respekt k rozdílnému tempu růstu a dovednostem dětí. 
:: Postupné učení a zdokonalovaní v pohybových aktivitách.
:: Hravost: Cvičení by mělo děti především bavit!

pátek 17. října 2014, 7:15

„Současná doba je bohužel typická dvěma základními chybnými směry v pohybu u dětí: specializací a tlakem na výkon. Obojí nutí dítě již od raného věku příliš přemýšlet nad svými sportovními výkony, úspěchy či neúspěchy. Vytrácí se samotná radost z pohybu a až příliš brzy pak může dojít k vyhoření, kdy dítě prostě přestane sport nebo i pohyb samotný bavit,“ varuje Kristýna Přibylová z centra Monkey’s Gym.

Přílišná jednostrannost sportu pak může způsobit i poškození pohybového aparátu. Dětské tělo jednoduše není na takovou zátěž ještě připraveno, jeho svalový i kosterní systém jsou stále ve vývoji.

„Dlouhodobé intenzivní přetěžování tak u dětí v budoucnu může vyvolat zcela zbytečné zdravotní obtíže a původní myšlenka přirozeného a zdravého sportování, které přispěje ke zdravému vývoji, je rychle ta tam…,“ upozorňuje Jana Boučková z projektu Děti na startu.

Mnohem lepší je, aby děti měly všeobecnou sportovní průpravu, která je připraví na pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín, a sport je přitom nepřestane bavit, jak se dnes často děje.

Ve Španělsku s fotbalem začínají až v osmi

„Děti by se na takové přípravě měly naučit základy ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat nebo se nebát míče,“ vyjmenovává Jitka Literová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz dovednosti, které dnešním dětem nejvíce chybí.

Specializace na konkrétní sport má tedy přijít až později. Což se ve světě běžně děje. „Ráda uvádím příklad španělských vrcholových fotbalistů, kteří se specializací na fotbal začínají nejdříve v osmi letech. Do té doby procházejí všeobecnou průpravou, na které potom mohou stavět při tréninku fotbalových dovedností. A jejich úspěchy v celosvětovém měřítku jistě mluví za vše,“ upozorňuje Kristýna Přibylová.

V ideálním případě by měla podpora všeobecné pohybové průpravy trvat minimálně do deseti let věku dítěte. „To vše ovšem bez nutnosti srovnávání s vrstevníky, budování ikonických vzorů a tlaku na podávání vrcholových výkonů,“ dodává Jana Boučková.

Řešení pro děti, které už s jedním sportem začaly 

Projekt Děti na startu nabízí řešení i stávajícím malým specialistům. Zařazením jiných druhů cvičení alespoň jednou týdně lze negativní dopady jednostrannosti do značné míry omezit. Stejně důležité je ovšem podle odborníků také klást důraz na rovnoměrný rozvoj pohybové soustavy dítěte s jeho mentálními aktivitami.

„Specifický přístup k různým věkovým skupinám je náročný především pro trenéry, které naše organizace pravidelně školí. Nenecháváme nic náhodě. Hodiny pro mladší věkové skupiny jsou zaměřeny spíše na hru. Se staršími se naopak provádějí náročnější cviky. Ve výsledku opouštějí naše kurzy sebevědomé děti, které jsou řádně připraveny na vytouženou sportovní dráhu. Ať již zájmovou, nebo profesionální. Mnohem rychleji se učí, dělají větší pokroky a sport provozují s opravdovým přirozeným zájmem,“ zdůrazňuje Jitka Literová.

Převzato z https://www.novinky.cz/zena/deti/350617-rana-specializace-na-konkretni-sport-detem-skodi.html